Persondatapolitik

Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning i kraft som dansk lov.

Formålet med forordningen er at beskytte EU-borgeres oplysninger og data mod uretmæssig brug og misbrug. Den nye forordning stiller dermed også en række krav til foreninger, organisationer, virksomheder og offentlige instanser, som gør brug af personoplysninger og persondata.

Som forening er Tommerup HK underlagt denne forordning og skal overholde loven, når vi behandler personoplysninger. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi indsamler og behandler persondata.


Privatlivspolitik - medlemmer


Privatlivspolitik - trænere og frivillige