Visioner og mål

Det er Tommerup Håndbold Klub´s kerneområde, at den primære og daglige drift af THK´s aktiviteter hviler på en solid organisation og administration. Det er således et klart mål fortsat at udvikle og prioritere denne helt essentielle kernefunktion højest. I Tommerup Håndbold Klub har vi desuden et overordnet Vision om – under hensyn til vores rødder og klubkultur – at være dynamiske og fornyende såvel i.f.t. vores idrætslige aktiviteter som organisatorisk, økonomisk og socialt. Med andre ord skal Tommerup HK være båret af visioner og modet til at afprøve nye ideer med afsæt i klubbens ståsted. Det er ud fra disse konditioner forretningsudvalget og den enkelte afdelingsbestyrelse arbejder og udvikler klubben.