THKs stab

Træk i trådene & giv en hånd med i kulissen!

Tommerup HK har et omfattende og meget aktivt klubliv, der byder på næsten daglige aktiviteter året rundt. Dette mangfoldige aktivitetsniveau styres af en stor og stærk stab på ca. 75 personer, der på hvert sit felt yder et stort engagement og herigennem er med til at drive Tommerup HK, som er en enorm driftig forening i området.

THK”s Stab kan groft inddeles i følgende netværk:

THK Trænere & Hjælpere

Klubbens mange trænere og hjælpetrænere til THK”s mange hold fra alderen 4 år og opefter.

THK Ledere

Klubbens forskellige ledere er samlet i et forretningsudvalg og 4 afdelingsbestyrelser samt flere ad hoc projektgrupper.

“THK”s Venner”

Klubbens Forældre- & Støtteforening, der primært laver diverse arrangementer for at skaffe penge til klubbens Børne- og Ungdomshold.

“Den Blå Bande”

Klubbens grå guld, der primært hjælper til med praktisk arbejde i forbindelse med Herre Divisionsholdets hjemmekampe.

Kom med på holdet!

Kunne du tænke dig at blive en del af teamet i kulissen og samtidig få spændende udfordringer i et positivt og levende miljø med andre mennesker, kan vi ganske givet finde en plads til dig på holdet. Det er ikke nødvendigt, at du har særlige håndboldsmæssige forkundskaber. Er du interesseret, så kontakt en fra Hovedbestyrelsen.