Indkaldelse til generalforsamling i THK

Rikke Simonsen 6. marts 2018 0

Kære medlemmer og forældre,

I henhold til foreningens vedtægter, inviteres alle til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel onsdag d. 28/3 2018 kl. 19-20 i klublokalet.
Vi ser frem til stor deltagelse og kan forhåbentlig få en god debat om klubben og dens fremtid.
Alle medlemmer har stemmeret, dog skal medlemmer under 16 år repræsenteres ved deres forældre.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg jf. vedtægter: Sonny Christensen, Ellen Nielsen.

Jette Thomsen ønsker desuden at udtræde som formand for BUM. Sonny ønsker ikke genvalg til formand, men gerne genvalg til bestyrelsen. Ligeledes ønsker Jytte Petersen at udtræde af bestyrelsen som næstformand

Følgende medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg: Simon Mousing, Malthe Pedersen.

Det betyder, at vi skal have valgt 4 medlemmer til vores bestyrelse.

Hvis du ønsker at gøre en forskel og have indflydelse, så opfordres du til at stille op til bestyrelsen. Send for god ordens skyld en mail til formand@tommeruphk.dk eller kontakt et af de siddende bestyrelsesmedlemmer på forhånd.
Har du forslag, som du ønsker drøftet på generalforsamlingen, bedes du sende det på mail eller give det skriftligt til formanden senest d. 20. marts 2018.

Dagsorden for selve generalforsamlingen ser således ud:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Den økonomiske ansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Indkomne forslag til behandling
6. Valg af formand
7. Valg af næstformand
Valg af afdelingsleder BUM
8. Valg af ansvarlig/formand for Eliten.
9. Valg af 2 kritiske revisorer og en revisor suppleant
10. Evt.

Hvis THK fortsat skal kunne give vores medlemmer en god oplevelse og være et stort aktiv i lokalområdet, så har vi brug for din hjælp – stor som lille.

Vi serverer kaffe og kage + drikkelse i forbindelse med generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.