Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningen Tommerup HKs højeste myndighed.

Jf. vedtægterne afholdes den ordinære generalforsamling hvert år i januar kvartal. Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i lokalpressen eller via elektroniske medier.

Dato samt indbydelse til den årlige generalforsamling lægges her på siden.