HUSK: Generalforsamling Tommerup HK

Rikke Simonsen 9. marts 2016 0

generalforsamlingKære medlemmer og forældre

Så er det igen tid til at afslutte et år. I henhold til foreningens vedtægter, inviteres alle til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel til onsdag d. 30/3 2016 kl. 19-21 i klublokalet. Vi ser frem til stor deltagelse og kan forhåbentlig få en god debat om klubben og dens fremtid. Alle medlemmer har stemmeret, dog skal medlemmer under 16 år repræsenteres ved deres forældre.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg: Lars Brønserud og Sonny Christensen .
Sonny Christensen modtager genvalg og Lars Brønserud ønsker ikke genvalg.
Følgende medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg: Bjarke Gedde, Jytte Petersen, Jette Thomsen
Det betyder at vi skal have valgt 2 medlemmer til vores bestyrelse.

Hvis du ønsker at gøre en forskel og have indflydelse, så opfordres du til at stille op til bestyrelsesposter. Send for god ordens skyld en mail til formand@tommeruphk.dk  – eller kontakt et af de siddende bestyrelsesmedlemmer på forhånd.

Har du forslag, som du ønsker drøftet på generalforsamlingen, bedes du sende det på mail eller give det skriftligt til formanden senest d. 22. marts 2016.

Dagsorden for selve generalforsamlingen ser således ud:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Den økonomiske ansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Indkomne forslag til behandling
6. Valg af formand
7. Valg af afdelingsleder Elite
8. Valg af 2 kritiske revisorer og en revisor suppleant
9. Evt.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.